Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1
(TONNAM Thailand Herb World 2018)

     เนื่องจากทางบริษัท ต้นน้ำโฮลดิ้ง จำกัด (SE : Social Enterpeise) เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นประกอบกิจการเพื่อสังคม ได้มีโครงการร่วมกับโรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดงาน “มหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1 TONNAM Thailand Herb World 2018” บนพื้นที่ 50 ไร่ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง จังหวัดนครราชสีมา โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้าสมุนไพร และแปรรูป สินค้าด้านการเกษตรออร์แกนิค อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ปุ๋ยอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น

ผู้จัดงานฯ จึงเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมโครงการออกบูทแสดงผลิตภัณฑ์สิงค้าซึ่งสามารถนำสินค้าเข้าสู่ระยย Alibaba.com เข้าร่วมคอร์อบรมและสัมมนา รวมถึงเรียนเชิญหน่วยงานราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัดเข้าร่วม ประกวดการแข่งขันทางวิชาการ ชิงเงินรางวัน “โครงการสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา กศน. และผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ http://www.tonnamherbworld.com หรือ https://www.facebook.com/tonnamherbworld/

 

เอกสารแนบดังรายการ ต่อไปนี้

1. รายละเอียดโครงการมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1 (TONNAM Thailand Herb World 2018)

2. กำหนดการงานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1 (TONNAM Thailand Herb World 2018)

– รายละเอียดการประกวดโครงงานการนำสมุนไพรไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ 4 – 6

– รายละเอียดการประกวดโครงงานการต่อยอดสมุนไพรไทยโดยการแปรรูปแบะนำไปใช้ในภาคเกษตรกรรมหรือภาคอุตลาหกรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

– รายละเอียดการประกวดโครงการต่อยอดสมุนไพรไทยหรือองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อการสร้างอาชีพและการประกอบธุรกิจ ระดับ กศน. ตำบล

– รายละเอียดการประกวดโครงการสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยระดับอุดมศึกษา

– รายละเอียดการประกวดโครงการสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์ทุน 2022 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ทุ …