Breaking News
Home / กิจกรรม

กิจกรรม

เป็นการลงกิจกรรมต่างๆที่เกิดในสำนัก

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา” ในศตวรรษที่ 21 และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา” ในศตวรรษที่ 21 และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2561 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Read More »

มหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปีการศึกษา 2560”

ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์) เป็นประธานเปิด งานมหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปีการศึกษา 2560“ ในวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด

Read More »

รมว.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล – ปัญหาการใช้ Internet

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ปัญหาการใช้ Internet ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย   ขอขอบคุณภาพถ่ายและข้อมูลจากประชาสัมพันธ์ สพม.เขต 38

Read More »

ผอ.สมป. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สพม.เขต 38

ผอ.สมป. (น.ส.นงลักษณ์ เรือนทอง) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สพม.เขต 38 และโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ร่วมกับ ผอ.สพม. เขต 38 (นายอำนวย อภิชาตตรากูล) ในการเตรียมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย     ขอขอบคุณภาพถ่ายและข้อมูลจากประชาสัมพันธ์ สพม.เขต 38

Read More »

การประชุมผู้แทนสำนักโครงการบูรณาการเพื่อการมีงานทำ

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายสพฐ. เป็นประธานการประชุมผู้แทนสำนัก โครงการบูรณาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคาร สพฐ.2 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนจากสำนักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย สำนักวิชาการและมาตรฐาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สำนักอำนวยการ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร                      

Read More »

“สามัคคี สัมพันธ์ สานฝัน ห้องเรียนกีฬา”

บุคลากร สมป. ร่วม พิธีเปิด – ปิด งาน “สามัคคี สัมพันธ์ สานฝัน ห้องเรียนกีฬา” ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Read More »

คณะครู ผู้บริหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกับผู้บริหาร ณ ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 – 11 ตุลาคม 2560 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุ่มส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สพฐ. ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในโครงการโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Thailand Education Hub) เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกปฏิบัติ ร่วมสังเกตุการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกับผู้บริหาร ครูออสเตรเลีย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย โดย นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรม

Read More »

เจ้าหน้าที่อาวุโสและหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการบังคลาเทศศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงานของกลุ่มเจ้าหน้าที่อาวุโสและหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการบังคลาเทศ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 โดยมี อ.ณรงค์  เพชรล้ำ และอ.ขวัญชีวา  วรรรพินทุ บุคลากร สมป. เข้าร่วมการศึกษาดูงานครั้งนี้    

Read More »

วันครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย

บุคลากร สมป. ร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย    

Read More »