Breaking News
Home / กิจกรรม (page 5)

กิจกรรม

เป็นการลงกิจกรรมต่างๆที่เกิดในสำนัก

“เกียรติบัตร” การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)

“เกียรติบัตร” การอบรมเชิงปฏิบัติการและ …

Read More »

ประชุมการขับเคลื่อนสร้างกลไกการป้องกันและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนอย่างจริงจัง

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ …

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) รุ่นที่ 4 ภาคใต้

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More »

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 4 ภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบ …

Read More »

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบ …

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ

Read More »

การประชุมเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง

Read More »

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติก …

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) รุ่นที่ 1 ภาคกลาง

Read More »