Breaking News
Home / กิจกรรม (page 3)

กิจกรรม

เป็นการลงกิจกรรมต่างๆที่เกิดในสำนัก

ผอ.วรพจน์ สิงหราช (ผอ.สมป.) เป็นผู้แทน รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดงานค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 14

Read More »

ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (สบม.) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านแผนงานและงบประมาณ ของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาปลาย

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา ทบทวน (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

Read More »

การประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการกิจแนวทางกิจกรรมค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา “โรงเรียนคุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)”

การประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการกิจแนวทางกิจกรรมค้นหา …

Read More »

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา

Read More »

เกียรติบัตรกิจกรรม EEC Innovation for the Future Symposium 2023: มหกรรมผลงานวิชาการและนวัตกรรมแห่งอนาคต ของโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Download เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกียรติบัตร …

Read More »

การจัดประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

รูปภาพบรรยากาศภายในงานประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการ …

Read More »

กิจกรรม EEC Innovation for the Future Symposium 2023: มหกรรมผลงานวิชาการและนวัตกรรมแห่งอนาคตของโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Read More »